Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat
na 12. ročník česko–slovenské vzdělávací akce Malá akademie.

Odborný garant:
Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Program

Pátek 23. 3. 2018

Víc než nová možnost léčby

17.30 – 19.45 hodin
panelová diskuze
Předsedající:
prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.
Přednášející:
doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.
Proč LAI?
MUDr. Dagmar Breznoščáková, Ph.D.
Nasadzovanie LAI v ambulantnej praxi
Účástníci panelové diskuze:
MUDr. Jan Čermák • Říčany
MUDr. Jozef Dragašek, Ph.D., MHA • Košice
MUDr. Marta Holanová • Brno
MUDr. Zuzana Janíková • Liptovský Mikuláš
MUDr. Filip Kapras • Horní Beřkovice
MUDr. Peter Korcsog • Rimavská Sobota
doc. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D. • Hradec Králové
MUDr. Michaela Novotná • Praha
MUDr. Bc. Michal Samson • Havířov

Sobota 24. 3. 2018

9.30 – 10.30 hodin
Komplexní přístup k nemocnému s první epizodou schizofrenie
MUDr. Lucie Kališová, Ph.D.
9.30 – 10.30 hodin
Polyfarmácia vs monoterapia
MUDr. Jozef Dragašek, Ph.D., MHA
11.00 – 12.00 hodin
Právní aktuality v péči o pacienty se závažným duševním onemocněním – samostatná sympozia pro CZ/SK
CZ – JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D., advokát
SK – JUDr. Pavol Cvik, advokát