Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
dovolujeme si Vás srdečně pozvat na odborné sympozium

SOUČASNOST A BUDOUCNOST V LÉČBĚ SCHIZOFRENIE

Odborný garant: prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
Národní ústav duševního zdraví

PROGRAM

PÁTEK 6. 10. 2017

Název sympozia:
Současnost a budoucnost v léčbě schizofrenie
Čas konání sympozia:
17:30 – 19:30 hod.
Forma:
Panelová diskuse
Předsedající:
prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
Účastníci diskuse:
doc. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D.
MUDr. Jan Tuček, Ph.D. – RWE
doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.

MUDr. Jan Čermák
MUDr. Marta Holanová
MUDr. Marta Červenková
MUDr. Simona Papežová
MUDr. Peter Korcsog

SOBOTA 7. 10. 2017

Název sympozia:
LEAP® workshop
LEAP® pomáhá osobám s duševním onemocněním přijmout léčbu.
Čas konání sympozia:
9:00 – 12:30 hod.
1. LEAP® basic – základní informace, přehled
2. LEAP® advanced – rozšiřující informace, použití v praxi
MUDr. Marta Holanová
MUDr. Hana Mihulová
MUDr. Michal Vojta
MUDr. Soňa Staňková
MUDr. Michaela Novotná