Vážená pani doktorka, vážený pán doktor,
dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na odborné sympózium

NOVÝ POHĽAD NA LIEČBU

Odborný garant: prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.
Téma: 3-mesačný paliperidón palmitát