Vážená pani doktorka, vážený pán doktor,
dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na odborné sympózium

NOVÝ POHĽAD NA LIEČBU

Odborný garant: prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.
Psychiatrická klinika LF UK a UNB
Téma: 3-mesačný paliperidón palmitát

PROGRAM

PIATOK 24. 3. 2017

Registrácia: 15:00 — 16:00 hod.
Čas konania sympózia: 16:00 — 19:15 hod.
Predsedajúci:
prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.
Schizofrenické spektrum a indikácia liečby AP
prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.
Každodenná starostlivosť o pacienta so schizofréniou
MUDr. Barbora Vašečková
3-mesačný paliperidón palmitát — nová možnosť v liečbe schizofrénie
MUDr. Jozef Dragašek, PhD.
3-mesačný paliperidón palmitát v praxi
MUDr. Zuzana Janíková
Panelová diskusia

SOBOTA 25. 3. 2017

Čas konania sympózia: 9:00 — 12:30 hod.
Ako sa brániť reštrikciám zdravotných poisťovní — súčasnosť a budúcnosť
MUDr. Ján Dúžek
LEAP® — Komunikačná metóda uľahčujúca terapeutickú spoluprácu s pacientom
(LEAP® Training-1, LEAP® Training-2)
(4 workshopy)
Prednášajúci/vedúci workshopov:
MUDr. Lucia Žlnayová, PhD.
MUDr. Slávka Dubinská, MHA
MUDr. Zdenka Trokanová
MUDr. Jozef Dragašek, PhD.